Projekty Europejskie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne od kilku lat z dużym sukcesem pozyskuje i realizuje projekty finansowane ze źródeł unijnych. Dofinansowanie pochodzi ze środków funduszy strukturalnych oraz z Ministerstwa Zdrowia na pokrycie wkładu własnego.

Do końca 2016 roku udało się pozyskać środki finansowe na realizację siedmiu projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych o łącznej wartości około 35 milionów zł.
Uzyskane dofinansowanie wyniosło przeszło 33 miliony zł. – w tym dofinansowanie z UE oraz z Ministerstwa Zdrowia na wkład własny.