Laboratoria

Strategia UCML

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej wchodzi w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Podstawową funkcją UCML jest zaspokajanie potrzeb pacjentów i klientów w zakresie usług laboratoryjnych. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej oferuje usługi medyczne w pełnym spektrum laboratoryjnych badań diagnostycznych. Badania laboratoryjne z zakresu chemii klinicznej, immunologii klinicznej, mikrobiologii klinicznej oraz patomorfologii i genetyki.

Świadczymy usługi na rzecz klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Klinicznego Oddziału Ratunkowego oraz gabinetów i poradni Szpitala. Naszymi kontrahentami są lekarze rodzinni, gabinety prywatne, niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej i szpitale regionu pomorskiego. Dla znakomitego zespołu badaczy wywodzącego się z kadry Akademii Medycznej stanowimy zaplecze laboratoryjne dla sektora badań klinicznych. Szpital, oddziały i UCML są partnerami dla firm farmaceutycznych całego świata, w zakresie badań nad nowymi lekami. W laboratoriach UCML posiadamy zasoby ludzkie, technologiczne i finansowe dla pełnego zaspokojenia potrzeb naszych kontrahentów.

Wizja UCML

Zasadniczym celem naszej strategii jest stać się wiodącym laboratorium regionu, Polski i Europy. Zamierzamy to uczynić z pomocą naszych kontrahentów, pracowników i partnerów..

O nas

Roczny budżet UCML wynosi 24 mln zł. Ilość badań wykonywanych w Szpitalu sięga 2 mln.
W UCML-u zatrudnione są 174 osoby. Wykonujemy spektrum prawie 1.000 różnorodnych badań. W całym Szpitalu w oparciu o zalecenia Europejskiego Komitetu EC-4 wdrażany jest obecnie System Jakości na zgodność z normami ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189.

Nasi właściciele i zaplecze intelektualne

Zaplecze UCML w zakresie naukowym i merytorycznym stanowi wysokospecjalistyczna kadra pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego. Organem doradczym i opiniotwórczym ACML jest Rada Diagnostyczna, grono 7 profesorów od lat pracujących i czynnych naukowo, związanych z medycyną laboratoryjną. Właścicielem Szpitala i UCML jest Uniwersytet Medyczny, reprezentowana przez Rektora. Personalnie dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu Dyrektora Naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Jego Magnificencji Rektora planowanie, organizowanie, kontrolowanie i wdrożenie projektu pod tytułem UCML było możliwe..