Podstawowym celem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnianiem świadczeń  wysokospecjalistycznych w ramach poszczególnych specjalności. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym działają: kliniki, poradnie, laboratoria, pracownie oraz zakłady, w tym Zakład opiekuńczo-leczniczy zlokalizowany przy Alei Zwycięstwa 30 w Gdańsku, który świadczy usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
Misja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego:


Efektywnie lecząc dobrze uczyć i służyć nauce.