Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zatrudni

Magazyniera

Miejsce pracy: Gdańsk

 

 

Zakres obowiązków:

 • dokładne sprawdzanie przyjmowanych towarów pod względem jakościowym i ilościowym,
 • kontrolowanie czy stan fizyczny przyjętego towaru odpowiada wystawionej przez dostawcę specyfikacji i zawartej umowie,
 • oględziny pod kątem nienaruszenia, atestów, symboli i sporządzenie protokołu w przypadku rozbieżności stanu faktycznego z zadeklarowanym przez dostawcę,
 • składowanie, przemieszczanie i przechowywanie zapasów w warunkach gwarantujących utrzymanie ich jakości,
 • kontrola nad wydawanymi z magazynu towarami, potwierdzona prawidłowo wystawionymi dokumentami wydania,
 • pilnowanie właściwej rotacji i miejsca składowania,
 • tworzenie dokumentów magazynowych,
 • znajomość zasad obiegu dokumentacji i porządku w przechowywaniu dokumentów magazynowych (lub zamiennie - znajomość zasad i technologii magazynowania)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z komputerem i urządzeniami mobilnymi w magazynie,
 • rzetelność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, uczciwość,

Wymagania pożądane:

 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę – pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy.

 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji (CV )

w terminie do dnia 28.02.2018 r na adres e-mail:

rekrutacja@uck.gda.pl

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane.

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

 

*W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.