Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zatrudni

Technika Sterylizacji Medycznej

 

Miejsce pracy: Dział Sterylizacji

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie procedur dekontaminacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • weryfikacja metody dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych,
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych,
 • prowadzenie indywidualnej dokumentacji zdawczo-odbiorczej oraz dokumentowanie procesów mycia i dezynfekcji,
 • zwalnianie wsadu sterylizatora i ekspedycja materiałów sterylnych do odbiorcy na podstawie narzędzi, wskaźników kontroli procesowej obowiązujących w jednostce,
 • odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu sterylizacji i dezynfekcji.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • zawód: Technik Sterylizacji Medycznej lub ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu sterylizacji i dezynfekcji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

   Wymagania pożądane:

 • uprawnienie kwalifikacyjne typu E,
 • min. 3-miesiące doświadczenia pracy w zawodzie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa zawierana na okres próbny),
 • ciekawą pracę w jednym z największych szpitali w Polsce;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobycie nowego doświadczenia.

 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji (CV)w terminie do dnia 31.01.2018 r na adres e-mail:

rekrutacja@uck.gda.pl

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia

 

*W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 2135 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.