Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zatrudni:

Pracowników ds. Informatyki

Miejsce pracy: Gdańsk

 

Główne zadania na stanowisku:

 • wsparcie użytkowników końcowych, w tym pomoc zdalna i telefoniczna (help desk),
 • wdrażanie polityki legalności stosowanego oprogramowania, systemów i urządzeń,
 • utrzymanie sprawnego działania oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z peryferiami,
 • identyfikacja problemów związanych z działaniem sprzętu komputerowego i aplikacji informatycznych,
 • wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego wraz z peryferiami,
 • prowadzenie dokumentacji i weryfikacji oprogramowania użytkowników wraz z archiwizacją certyfikatów licencyjnych,
 • konfiguracja oraz zarządzanie bezdyskowymi terminalami komputerowymi,
 • współpraca z kooperantami zewnętrznymi przy wdrażaniu aplikacji,
 • utrzymanie sprawnego działania aplikacji księgowych, magazynowych, aptecznych oraz kadrowych po stronie klienta,
 • udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych pozwalających zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości systemów MS Windows, Linux,
 • znajomości BASH, MS DOS,
 • umiejętność diagnozowania, usuwania usterek sprzętu komputerowego,
 • umiejętność obsługi zdalnej tj. rdesktop, vnc,
 • znajomość języka angielskie w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej.

Dodatkowe atuty:

 • praca na stanowisku wsparcia informatycznego (helpdesk).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny)
w terminie do dnia 22.09.2017 r na adres e-mail:

rekrutacja@uck.gda.pl

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia

*W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 2135 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.