Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zatrudni

Kierownika Działu Sterylizacji

 

Miejsce pracy: Gdańsk

 

Zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa wszystkich jednostek organizacyjnych Szpitala w zakresie dekontaminacji wyrobów medycznych oraz ich sterylizacji, a także sterylizacji materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej,nadzór nad procesami mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w oddziałach Szpitala,
 • nadzór nad pracą podległego działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej,
 • ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,
 • min. 3-letni staż pracy w zawodzie
 • doświadczenie w kierowaniu pracami w sterylizacji,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność,
 • umiejętność zarządzania zespołem, wysokie kompetencje komunikacyjne i kierownicze,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę – pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy.

 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji (CV + dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe)
w terminie do dnia 22.09.2017 r na adres e-mail:

 

rekrutacja@uck.gda.pl

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane.

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

 

*W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 2135 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.