Dyrekcja:

Jakub Kraszewski- p.o. Dyrektor Naczelny

Arkadiusz Lendzion - Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno-Technicznych

Tomasz Stefaniak - Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Lecznictwa

Jakub Kraszewski - Z -ca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych

Adam Sudoł - Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Logistyki i Zabezpieczenia Medycznego

Hanna Mleczek-Główny Księgowy

Anna Lignowska-Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Pielęgniarstwa

Rada Społeczna UCK:

Michał Woźniak Przewodniczący - Przedstawiciel Rektora Gumed

Agnieszka Ryniec - Przedstawiciel Ministra Zdrowia

Jarosław Wittstock - Przedstawiciel Wojewody

Jolanta Sobierańska-Grenda - Przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Samorządu Województwa

Barbara Sarankiewicz-Konopa - Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej

Anna Czarnecka - Przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Jacek Sein-Anand - Senat GUMed

Bartłomiej Ciesielski - Senat GUMed

Aleksandra Gaworska-Krzemińska - Senat GUMed

Ewa Słomińska - Senat GUMed

Małgorzata Sznitowska - Senat GUMed

 

Schemat organizacyjny UCK - Załącznik nr 3 do Statutu

Schemat organizacyjny lecznictwo UCK - Załącznik nr 4 do Statutu