Badania laboratoryjne

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej (UCML) świadczy usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby pacjentów klinik i poradni UCK, innych jednostek zewnętrznych, a także pacjentów prywatnych. Badania wykonywane są w oparciu o zaawansowane techniki diagnostyczne i najnowszą aparaturę renomowanych światowych producentów sprzętu laboratoryjnego. O najwyższą jakość wykonywanych analiz dba doświadczony personel UCML, wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej. Jakość wykonywanych badań jest stale monitorowana dzięki systemowi kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
W skład UCML wchodzi 6 laboratoriów, oferujących ponad 600 rodzajów analiz z różnych dziedzin diagnostyki. Poza pełnym zakresem podstawowych badań laboratoryjnych (tj. morfologii krwi, analiz biochemicznych, koagulologicznych, badania ogólnego moczu), w UCML wykonywane są liczne, wysoce specjalistyczne i unikalne badania z zakresu chemii klinicznej, hematologii, zaburzeń krzepnięcia, toksykologii, diagnostyki hormonalnej, białkowej, molekularnej, immunologicznej, genetycznej i histopatologicznej. Ponieważ UCK jest ważnym ośrodkiem transplantacyjnym, posiadającym własny Ośrodek Dawców Szpiku, UCML zapewnia pełną obsługę laboratoryjną związaną z tą dziedziną medycyny. Zapewniamy również pełen profil badań mikrobiologicznych, które dostępne są całodobowo. Z uwagi na szeroki zakres oferowanego panelu badań, z usług UCML korzystają laboratoria nie tylko z naszego regionu, ale i z całego kraju.

Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej tworzą następujące laboratoria:

  • Centralne Laboratorium Kliniczne – tel. 58 349 27 78, (badania morfologiczne i biochemiczne krwi, układu krzepnięcia, toksykologiczne, białkowe, płynów z jam ciała, ogólne moczu i kału, hormonalne)
  • Laboratorium Genetyki Klinicznej – tel. 58 349 37 70 (diagnostyka wrodzonych wad genetycznych, badania aberracji chromosomowych i mutacji nowotworowych w nowotworach układu krwiotwórczego i guzach litych)
  • Laboratorium Hematologii – tel. 58 349 27 88, (badania mikroskopowe i immunofenotypowanie krwi i szpiku kostnego, badania molekularne w nowotworach układu krwiotwórczego, diagnostyka molekularna zakażeń, gł. wirusowych, w tym WZW, CMV, HPV)
  • Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej – tel. 349 21 89 (badania autoprzeciwciał w schorzeniach autoimmunologicznych, diagnostyka zaburzeń odporności komórkowej, diagnostyka związana z transplantacjami, w tym oznaczenia prowadzone u dawców szpiku)
  • Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej – tel. 58 349 27 03 (izolacja, identyfikacja i oznaczanie antybiotykowrażliwości drobnoustrojów, szybka diagnostyka molekularna zakażeń jelitowych, układu oddechowego oraz sepsy, diagnostyka serologiczna zakażeń)
  • Laboratorium Patomorfologii Klinicznej – tel. 58 349 37 40 (badania histopatologiczne, immunohistochemiczne, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, cytologia złuszczeniowa i ginekologiczna)

Badania i ceny: