Badania Kliniczne

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne od początku swojego istnienia prowadzi zarówno działalność leczniczą jak i naukową. W wielu dyscyplinach oferujemy unikatowe na skalę Polski Północnej możliwości lecznicze np. w zakresie przeszczepiania narządów (nerek, szpiku, serca), radioterapii i chemioterapii onkologicznej, hematologii dziecięcej i dorosłych, kardiochirurgii, kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii, chirurgii narządowej, medycyny nuklearnej. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne pełni rolę wysokospecjalistycznej placówki referencyjnej. Wykwalifikowana kadra oraz dostępność nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i leczniczego zapewniają wysoki poziom świadczonych usług leczniczych i badawczych.

 

Zasięg oddziaływania

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ma zasięg ponadregionalny w jego oddziaływaniu pozostaje około 3,5 miliona osób z terenów północnej Polski. Rozpoczęta w 2007 modernizacja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego stworzyła podstawy dla dalszego rozwoju szpitala oraz poprawiła jakość i dostępność świadczonych usług medycznych. Rocznie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym jest hospitalizowanych około 85 tysięcy pacjentów, a w poradniach udzielanych jest około 220 tysięcy porad w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej.

 

Kadra i doświadczenie

Kadra Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego posiada duże doświadczenie w realizacji badań klinicznych Ib, II, III i IV fazy w licznych wskazaniach. Obecnie w ramach UCK pracuje 28 głównych badaczy posiadających tytuł profesora, 15 posiadających tytuł doktora habilitowanego i 25 doktorów nauk medycznych. Dzięki doświadczonej kadrze możliwe jest stworzenie zespołu o dowolnym profilu specjalistycznym w zależności od wymagań badania i sponsora. W UCK w przeciągu dwóch ostatnich lat zrealizowano ponad 400 badań klinicznych w następujących dziedzinach: onkologia, hematologia, kardiologia, pediatria, neurologia, nefrologia, endokrynologia/diabetologia, alergologia/dermatologia, transplantologia, pulmonologia, ból przewlekły, psychiatria i inne. Współpracę ze Sponsorami i firmami CRO zapewnia działające w strukturach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Biuro Badań Naukowych i Klinicznych zajmujące się przygotowaniem, obsługą i koordynacją realizowanych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych.

 

Baza diagnostyczno-lecznicza

Dysponujemy 33 oddziałami, na których znajduje się 1135 łóżek stacjonarnych oraz 135 w opiece dziennej dla dorosłych i dzieci oraz 46 poradniami specjalistycznymi. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne posiada pełne zaplecze diagnostyczne do badań laboratoryjnych w tym: genetycznych, immunologicznych, mikrobiologicznych. Zakład Radiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego wykorzystuje nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą wykonanie praktycznie każdego badania (RTG, USG, USG Doppler, TK, MRI, angiografia). Uniwersyteckie Centrum Kliniczne dysponuje również własnym zakładem medycyny nuklearnej umożliwiającym wykonanie scyntygrafii i badania PET.