SPECJALISTA DS ORGANIZACJI POMOCY PACJENTOM

BEATA PAPIERNIK tel (58) 349 – 20 – 08 tel. komórkowy 601 371 844

przyjmuje w budynku nr 9 (parter- pokój nr 104)
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00

Reklamacje na piśmie można składać w sekretariacie Dyrektora Naczelnego
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
 

Krzysztof Paprocki - pracownik socjalny tel. 695 802 329

Zadania Biura Obsługi Pacjenta:

1.      Przestrzeganie praw pacjenta w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

2.      Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach łamania praw pacjentów.

3.      Analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów do Dyrektora Naczelnego.

4.      Wskazanie trybu skargowego w przypadku łamania praw pacjenta.

5.      Wnioskowanie do Dyrektora Naczelnego o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej, audytu w Klinice /Poradni /Zakładzie lub innej komórce organizacyjnej w związku z rażącym naruszeniem praw pacjenta.

6.      Upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów postanowień praw pacjentów.

7.      Współpraca z kierownikami poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych UCK w zakresie przestrzegania praw pacjenta.

8.      Współpraca z organami założycielskimi jednostek ochrony zdrowia w zakresie realizacji praw pacjenta.

9.      Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie przestrzegania praw pacjenta.

10.   Przygotowanie informacji kwartalnej dotyczącej przestrzegania praw pacjenta kierowanej do Dyrektora Naczelnego.

11.   Prowadzenie rejestru złożonych lub nadesłanych do biura obsługi pacjenta pism.

12.   Utrzymanie bieżącego kontaktu z pacjentami.