Wykłady wygłoszą wybitni interniści i specjaliści dziedzin pokrewnych. Kierownikiem naukowym Konferencji jest prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii UCK.

 

VI Pomorska Jesień Internistyczna odbędzie się 14.10.2017 w sali im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum (Aleja Zwycięstwa 41/42). W sposób szczególny zaproszeni są interniści oraz rezydenci Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Organizatorem Konferencji jest Medycyna Praktyczna we współpracy z Pomorskim Oddziałem Towarzystwa Internistów Polskich.

 

 

Program Konferencji:

 

9.00–9.10 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii GUMed)

Sesja I
9.10–9.40 Co nowego w postępowaniu z pacjentami z migotaniem przedsionków?
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski (Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Kardiologiczne Centrum Kliniczne w Gdańsku)
9.40–10.10 Blaski i cienie leczenia przeciwkrzepliwego
dr n. med. Andrzej Mital (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii GUMed)
10.10–10.40 Nowa strategia postępowania w zespole jelita nadwrażliwego
dr hab. n. med. Krystian Adrych, prof. GUMed (Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, GUMed)
10.40–11.10 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania
11.10–11.30 Przerwa kawowa

Sesja II
11.30–12.00 Nowoczesne postępowanie z chorym na cukrzycę typu 2
dr n. med. Elżbieta Orłowska-Kunikowska (Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, GUMed)
12.00–12.30 Otyłość a choroby płuc
dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski (Katedra Pulmonologii i Alergologii, GUMed)
12.30–13.00 Zaburzenia snu u chorych w podeszłym wieku
dr n. med. Adam Hajduk (Katedra i klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, GUMed)
13.00–13.30

 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania

 

13.30–14.00

 

Sesja satelitarna firmy Stada
Czy to na pewno alergia? Najnowsze trendy w nietolerancjach pokarmowych na przykładzie histaminy
dr n. med. Mirosław Mastej (Centrum Zdrowia Dr Mastej, Podmiot Leczniczy (NZOZ), Jasło)

14.00–14.40 Przerwa obiadowa

Sesja III
14.40–15.10 Porozmawiajmy o chorych
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
15.10–15.40 Prawo medyczne – aktualne problemy w codziennej praktyce lekarskiej
dr n. prawn. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
15.40–16.10 Znaczenie białka monoklonalnego w chorobach wewnętrznych
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, GUMed)
16.10–16.40 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania
16.40 Zamknięcie konferencji
16.40 Spotkanie Konsultanta Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych z Ordynatorami oddziałów chorób wewnętrznych z województwa

 

Więcej informacji na stronie: mp.pl.