21 września 2017 roku w sali wykładowej Kliniki Neurochirurgii  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pielęgniarek i położnych z Aseptycznej Techniki Bezdotykowej.

 

 

Szkolenie zorganizowała Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Pielęgniarstwa Anna Lignowska oraz Przełożona Pielęgniarek i Położnych UCK Anastasia Kalogridou-Błajet dzięki pomocy oddziałowej Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pani Beaty Białobrzeskiej. Prowadzącą szkolenie była Pani Marzena Krupińska - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego; Przełożona Pielęgniarek B. Braun Avitum Poland sp. z o. o. Nowy Tomyśl. Ze względów organizacyjnych szkolenie przeprowadzono w trzech grupach. Łącznie przeszkolono 146 pielęgniarek/położnych.

 

Centralne cewniki naczyniowe (CVC), które pozwalają na podawanie leków, płynów infuzyjnych, krwi, żywienia parenteralnego itp., są nieodzownym elementem prowadzenia leczenia na oddziale intensywnej terapii (OIT) oraz na innych oddziałach szpitalnych – pediatrycznych, zabiegowych i zachowawczych. Bezpieczne utrzymanie centralnego cewnika żylnego jest podstawowym elementem kompleksowej strategii zapobiegania zakażeniom związanym z terapią infuzyjną, dlatego też personel medyczny odpowiedzialny za zakładanie, jak i utrzymanie cewników CVC, powinien posiadać najnowszą wiedzę z tego zakresu.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebie zwiększania świadomości personelu i bezpieczeństwa pacjentów, przeprowadzono szkolenie z Aseptic Non Touch Technique (ANTT), czyli aseptyczną technikę bezdotykową. Jest to standardowe postępowanie obowiązujące podczas wykonywania czynności wymagających aseptyki, takich jak np.: implantacja cewników naczyniowych, podawanie leków dożylnych, zmiana opatrunków czy postępowanie z linią żylną.

 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i merytorycznej dyskusji majacej na celu omówienie problemów związanych z tematyką szkolenia. Stało się inspiracją dla organizatorów do kontynuowania takich szkoleń i dążenia do przeszkolenia jak największej liczby pielęgniarek i położnych UCK.

 


                                                             mgr Anastasia Kalogridou-Błajet
                                                     Przełożona Pielęgniarek i Położnych
                                 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 

SzkolenieANTT 1     SzkolenieANTT 3

fot. mgr Anastasia Kalogridou-Błajet