Godło „Szpital Przyjazny” zostało wręczone 2 października o godz. 13.30 w Klinice Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przez koordynatorkę kampanii „Choroba? Pracuję z nią” Aleksandrę Sienkiewicz oraz przedstawicielkę Fundacji Onkologicznej „Alivia” Annę Moskal. Wyróżnienie w imieniu Szpitala odebrał  prof. Jacek Jassem.

 

Klinika Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego to największa w województwie pomorskim jednostka onkologiczna, realizująca najnowocześniejsze metody leczenia. Klinika prowadzi wysokospecjalistyczne leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego oraz leków przeciwnowotworowych. Jest jednym z ośrodków referencyjnych w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Polsce.  W ciągu roku otrzymuje tutaj leczenie ponad 5 tysięcy chorych, w tym większość w trybie ambulatoryjnym.


Organizatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”, przyznając godło, pod uwagę brali dwa kryteria: możliwość umówienia wizyty pacjenta na konkretną godzinę oraz korzystanie z wygodnych terapii skracających czas podania leku, jakimi są np. terapie podskórne.


Prof. Jacek Jassem, Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK, przyznał, że wyróżnienie „Szpital Przyjazny” to ogromny zaszczyt i dowód na to, że warto być otwartym na oczekiwania pacjentów.

 

Szpital Przyjazny 3

 


Pacjenci leczeni na choroby onkologiczne pojawiają się w Klinice Onkologii i Radioterapii UCK wielokrotnie: w trakcie radioterapii przychodzą pięć razy w tygodniu, w trakcie chemioterapii – raz lub co dwa, trzy tygodnie w zależności od terapii. Mają do dyspozycji kawę, kanapki, wodę, a także telewizor, książki, czasopisma. Na dzieci czekają zabawki. Chorzy otoczeni są także opieką psychoonkologa i dietetyka.

 

Kampania „Choroba? Pracuję z nią!” to inicjatywa pacjentów chorych przewlekle, którzy mimo swojej choroby i konieczności jej długofalowego leczenia, nie chcą rezygnować z pracy zawodowej. Organizatorami kampanii są Pracodawcy RP, wiodąca organizacja zrzeszająca ponad 12 tysięcy firm w Polsce oraz siedem aktywnie działających organizacji pacjentów: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia, Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”.


Organizatorzy kampanii wraz z Fundacją Onkologiczną Alivia postanowili uhonorować specjalnym wyróżnieniem te szpitale, które w swojej codziennej praktyce starają się pomóc pacjentom godzić leczenie z pracą. Dla tych szpitali wraz z Henrykiem Sawką – satyrykiem i ilustratorem - przygotowano zestaw dwóch rysunków, przedstawiających z humorem, jak ważne dla pracujących pacjentów są łatwe i wygodne w podaniu terapie, skracające czas pobytu chorego w szpitalu.

SZPITAL PRZYJAZNY - RYS. 1 Henryk Sawka

 

Media o tym wydarzeniu:

Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Panorama TVP3

Fot. Sylwia Mierzewska