Prof. dr hab. Jacek Jassem
Kierownik
Kliniki Onkologii i Radioterapii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku

 

 

Szanowny Panie Profesorze!

 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Pani dr hab. med. Krystynie Serkies, prof. nadzw. GUmed oraz wyjątkowym lekarzom Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Radioterapii za ogromny profesjonalizm, niezwykłe umiejętności i zaangażowanie w proces leczenia.


Jednocześnie kieruje wyrazy wdzięczności za troskliwą opiekę wszystkim pielęgniarkom oddanym swojej ciężkiej pracy.


W mojej ocenie Oddział Ginekologii Onkologicznej i Radioterapii kierowany przez Panią dr hab. med. Krystynę Serkies, prof. nadzw. GUmed stanowi wzór doskonałej organizacji pracy i przestrzegania procedur obowiązujących w podmiotach leczniczych a fachowość, poświecenie Pani prof. Krystyny Serkies oraz personelu jest nieoceniona.


Na Pana ręce pragnę także złożyć szczere podziękowania dla pracowników pracowni teleradioterapii. Sposób traktowania mnie przez Panią Ewę i Elę oraz Pana Błażeja sprawił, że niewygody leczenia były dla mnie łatwiejsze do zniesienia.

 


Z wyrazami szacunku i uznania
wdzięczna pacjentka

Barbara O.