Szanowny Panie Dyrektorze
    Proszę przyjąć wyrazy podziękowania dla całego personelu szpitala, a w szczególności dla personelu Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz koordynatorów szpitalnych (dr Dawid Pigłowski, dr Małgorzata Kuc, dr Arkadiusz Piankowski, dr Agnieszka Bukowska, dr Magdalena Wójtewicz, dr Barbara Kwiecińska, mgr Iwona Skóra) za zorganizowanie pobrania narządów od osób zmarłych w dniach 13, 20, 21, 25 i 27 lutego br.
    Dziękujemy za wkład w program pozyskiwania narządów do przeszczepienia, za przychylność i dopasowanie codziennej pracy szpitala dla potrzeb przestrzeni transplantacyjnej, a przede wszystkim biorców przeszczepów. W Państwa szpitalu pobrano dziesięć nerek, trzy wątroby i jedno serce; nerki pobrał zespół transplantacyjny z Państwa Szpitala, wątroby pobrały zespoły z SP CSK WUM w Warszawie i z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie a serce pobrał zespół transplantacyjny z Instytutu Kardiologii w Aninie.

 

Z Wyrazami Szacunku


dr hab. med. Jarosław Czerwiński                        Krystyna Antoszkiewicz
z-ca dyr. Poltransplantu ds. medycznych             Koordynator Poltrasplantu