Na ręce Pana Ordynatora składam wyrazy uznania i serdeczne podziękowanie dla całego personelu Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii (treść podziękowań)