Podziękowanie dla Kliniki Rehabilitacji
My, niżej podpisani pacjenci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Kliniki Rehabilitacji UCK chcemy wyrazić swoje uznanie dla Pana Andrzeja Zaborskiego, masażysty w Klinice Rehabilitacji UCK.


Uważamy, że wykonane przez niego masaże, dzięki jego wysokim umiejętnościom i dużemu zaangażowaniu, znacznie przyczyniły się do ułatwienia i przyspieszenia naszej rehabilitacji.
Jan M.
Irena C.
Aleksandra K.
Anna Sz.
M.P.
Marcin D.