Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za wspaniałą i profesjonalną opiekę jaką zostałem otoczony. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się lekarzowi prowadzącemu - pani dr Iwonie Marek, której działania spowodowały szybkie ustąpienia bóli i pozwoliły na odzyskanie sił w możliwie najkrótszym czasie.
Niezależnie od zaangażowania Pani dr Iwony Marek, troskę o zdrowie pacjenta wykazywali wszyscy inni dyżurujący lekarze, otwarci na zgłaszane informacje, udzielający wyczerpujących informacji i dbający o zapewnienie możliwie szybkiego powrotu do zdrowia.


Nie sposób również nie zauważyć i nie docenić zaangażowania Pani pielęgniarki oddziałowej i wszystkich - bez jakiegokolwiek wyjątku - pań pielęgniarek, które błyskawicznie reagowały na zgłoszenia. Robiły to przy tym z niespotykaną starannością, cierpliwością i życzliwością - tak niezbędną podczas choroby. Pogodne usposobienia i profesjonalne podejście do wykonywanej pracy zasługują na wyrazy uznania i szczególne podziękowania, które także kieruję na Pańskie ręce.
Z wyrazami szacunku,
Łukasz A. K.