Od kwietnia do listopada 2017 trwał w UCK pilotażowy program Wyspa Spokojnych Rodziców, który został zainicjowany przez firmę Polpharma w partnerstwie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

 


Program, realizowany na oddziale Patologii Wieku Niemowlęcego i oddziale dziennym w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ma za zadanie pomagać dzieciom cierpiącym na choroby wymagające specjalistycznej, długoterminowej terapii. Małym pacjentom i ich rodzinom zapewniane jest kompleksowe wsparcie, w tym pomoc psychologiczna i współpraca wolontariuszy podczas pobytu w szpitalu. Celem akcji jest uwzględnienie szczególnych potrzeb i trudności, z jakimi borykają się na co dzień pacjenci i ich rodziny.


W Gdańsku program realizowany jest przy współpracy Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Organizowane są regularne dyżury psychologa, który pełni rolę wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Na spotkanie z psychologiem można umówić się na konkretny termin lub skorzystać z wyznaczonych dyżurów na oddziałach. Oprócz tego, dwa razy w tygodniu obecni są wolontariusze w szpitalu, którzy zapewniają fachową, bieżącą pomoc i organizują zajęcia i czas wolny pacjentom. Charakteryzuje ich czerwona lub granatowa koszulka z logo programu oraz napis „Jestem tu, żeby Ci pomóc”. Informacje na temat dodatkowych form wsparcia dostępne są w specjalnym punktcie informacyjnym WYSPA w szpitalu.


Program ma na celu również wzmacnianie społeczności rodziców na oddziałach, umożliwiając im w tworzenie grup wsparcia, organizowanie spotkań i wydarzeń, które miałyby ułatwić przepływ i wymianę informacji i doświadczeń. Przy współpracy z psychologami i terapeutami opracowany został „Poradnik spokojnego rodzica”, który obecny jest na oddziałach w punktach WYSPA, rozdawany przez psychologa i wolontariuszy, a także dostępny na stronie internetowej www.programwyspa.pl. Na stronie można uzyskać także więcej informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy i kontaktu z psychologiem.


Liczne konsultacje z rodzicami i zajęcia organizowane dla dzieci pokazały sens kontynuacji Wyspy Spokojnych Rodziców w 2018 roku. Pojedyncze konsultacje oraz serie spotkań mają stanowić wsparcie psychologiczne dla rodziców w trudnych, kryzysowych momentach na oddziale, a pomoc wolontariuszy ma przynosić uśmiech i oderwanie od szpitalnej rzeczywistości małym pacjentom.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dalszej części programu Wyspa Spokojnych Rodziców.

 

Logo Wyspa

 

 

Program Wyspa Spokojnych Rodziców realizowany jest również na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.