W dniach 12-13 stycznia 2018 w Europejskim Centrum Solidarności odbyły się 20. Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne. Konferencja miała charakter międzynarodowy - uczestniczyli w niej goście zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

 

Na interdyscyplinarnych spotkaniach naukowo-szkoleniowych omówiono ważne tematy kardiochirurgiczne. W sesjach uczestniczyli: lekarze kardiochirurdzy, kardiolodzy, anestezjolodzy, perfuzjoniści, pielęgniarki i rehabilitanci. Wśród zaproszonych Gości byli: Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Anna Lignowska oraz przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. W tym roku również studentki Koła Naukowego Pielęgniarstwa Chirurgicznego GUMed włączyły się w konferencję, prezentując trzy prace w aspektach dotyczących bezpieczeństwa wykonywanej profesji i istotnej roli pielęgniarki jako edukatora. Sesja pielęgniarska była poświęcona tematyce opieki nad pacjentem w kwestii przygotowania do zabiegu, jak i opieki po, z uwzględnieniem pielęgnacji rany pooperacyjnej.

 

Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne dają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń różnych grup zawodowych mających wpływ na skuteczność wykonywanych zabiegów kardiochirurgicznych. Współpraca ogólnopolska oraz międzynarodowa w tej dziedzinie przynosi owoce w postaci rozwoju polskiej kardiochirurgii.

 

Kardiolog4

prof. Roberto Di Bartolomeo, prof. Jan Rogowski, prof. Ottavio Alfieri, prof. Jean Bachet

 

Kardiolog2

 

 

Kardiolog1

 

 

Kardiolog3