Ogłoszenie o dialogu technicznym organizowanym w związku z przygotowywaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu zamkniętego do podaży cytostatyków dla UCK - pobierz plik