25 listopada 2017 roku w Gdańsku odbyło się Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Od objawu do rozpoznania – medycyna oparta na faktach”  dedykowane problemom kardiologicznym okresu dziecięcego.

 

 

To już kolejne z cyklu sympozjów organizowanych przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Spotkanie mające charakter edukacyjny adresowane było do neonatologów, pediatrów, lekarzy medycyny rodzinnej i kardiologii województwa pomorskiego i województw ościennych. Sympozjum dotyczyło klinicznie użytecznej tematyki opieki kardiologicznej nad dzieckiem i młodym dorosłym z chorobami układu krążenia. W wydarzeniu udział wzięło 100 delegatów, czyli około 20% więcej w porównaniu do poprzedniego Sympozjum.

 

Program naukowy okazał się bardzo ciekawy i wszechstronny, a formuła sympozjum angażowała uczestników w wysokim stopniu i prowokowała niezwykle owocne dyskusje. Wykładowcy przedstawiali najbardziej aktualne i kontrowersyjne zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia najczęstszych nieprawidłowości układu krążenia w grupie pacjentów pediatrycznych. Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi: nadkomorowe zaburzenia rytmu serca u dzieci, koarktacja aorty, nadciśnienie płucne, choroba Kawasaki, infekcyjne zapalenie wsierdzia, bradykardia, czy kardiomiopatia rozstrzeniowa. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wyrażenia własnej opinii w dyskusji na temat trudnych decyzji i wyboru określonej opcji postępowania.


Gościem specjalnym sympozjum była dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys, prof. nadzw, GUMed, która wygłosiła wykład na temat zasad żywienia dzieci z przewlekłymi chorobami układu krążenia.

 

Gratulacje i podziękowania otrzymane po sympozjum są dowodem sukcesu tego naukowo-szkoleniowego wydarzenia, którego realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu Komitetu Organizacyjnego Sympozjum, Władz Uczelni, wykładowców i uczestników.

 

dr hab. Joanna Kwiatkowska

 

Kardio1