Wspólne działania dotyczyć będą m.in. edukacji ekologicznej i zdrowotnej mieszkańców Pomorza oraz inicjatyw o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

 

 


Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku dr inż. Adam Kwiatkowski i dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Jakub Kraszewski podpisali 29 listopada br. trójstronne porozumienie o współpracy. Oprócz działań o charakterze edukacyjnym, strony deklarują również chęć współpracy w zakresie zagospodarowania przestrzeni zielonej wokół Uczelni i Szpitala, by była miejscem przyjaznym dla pracowników, studentów oraz pacjentów przebywających pod opieką Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

 

W spotkaniu udział wzięli także: kanclerz GUMed Marek Langowski, rzecznik prasowy RDLP Katarzyna Kaczmarek i Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy GUMed.

 

LasyPan1

Kanclerz GUMed Marek Langowski, rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, dyrektor RDLP w Gdańsku dr inż. Adam Kwiatkowski i dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski

 

LasyPan2

Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, dyrektor RDLP w Gdańsku dr inż. Adam Kwiatkowski

i dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski

 

LasyPan3

Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, dyrektor RDLP w Gdańsku dr inż. Adam Kwiatkowski

i dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski

 

LasyPan4

Rzecznik prasowy RDLP Katarzyna Kaczmarek, rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, dyrektor RDLP dr inż. Adam Kwiatkowski i dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski, kanclerz GUMed Marek Langowski, rzecznik prasowy GUMed Joanna Śliwińska

 fot. GUMed