Zespołu Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej UCML Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego został wyróżniony w dziedzinie diagnostyki transplantacyjnej.

 

 

Zespół gdańskich naukowców w składzie: dr Grażyna Moszkowska, dr Hanna Zielińska, mgr Maciej Zieliński, mgr Anna Dukat-Mazurek, dr Magdalena Jankowska i prof. Piotr Trzonkowski oraz dr Dorota Lewandowska z POLTRANSPLANT otrzymali Nagrodę Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego „Pro Transplantationibus Fovendis” za wieloletnie badania dotyczące diagnostyki i roli aloprzeciwciał u pacjentów po przeszczepie nerki. Efektem tych prac było opracowanie algorytmu ich oceny, który jest obecnie rutynowo stosowany u wszystkich biorców przeszczepu nerki w Polsce.

 

Członkami zespołu są także prof. Alicja Dębska-Ślizień i prof. Bolesław Rutkowski z GUMed oraz prof. Roman Danielewicz z POLTRANSPLANT, którzy zgodnie z regulaminem nagrody z racji pełnionych obecnie funkcji nie mogli zostać uhonorowani.

 

Wręczenie nagrody odbyło się podczas XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, który odbył się w dniach 12-14.10.2017 w Warszawie.

 

nagroda-transplantolodzy

 

Na zdjęciach: Dr Hanna Zielińska i mgr Maciej Zieliński z Prezesem PTT prof. Krzysztofem Zieniewiczem ze statuetką Nagrody „Pro Transplantationibus Fovendis”