Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku i Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie zapraszają na konferencję, która odbędzie się 20 października 2017 r. w UCK przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku, sala seminaryjna I piętro Dział Sterylizacji.

 

Temat konferencji brzmi: „ Nowe wymagania prawa pracy dotyczące zagrożeń elektromagnetycznych oraz ichpraktyczne stosowanie w jednostkach służby zdrowia”.

 

Celem spotkania jest upowszechnienie wiedzy o nowych wymaganiach prawa pracy dotyczących zagrożeń elektromagnetycznych oraz ich praktyczne stosowanie w jednostkach służby zdrowia. Intencją organizatorów jest również zaprezentowanie i przedyskutowanie z przedstawicielami jednostek problemów praktycznych wynikających z wprowadzenia nowych przepisów prawa.

 

Spotkanie będzie prowadzone przez panią dr inż. Jolantę Karpowicz, Kierownika Zakładu Bioelektromagnetyzmu CIOP.

Wszyscy uczestnicy otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe dostarczone przez CIOP.

Udział w konferencji jest bezpłatny, nie zapewniamy miejsc parkingowych.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.10.2017 roku.

Informacji dotyczących spotkania udzielamy w Inspektoracie ds. BHP, Ochr. Środow. I Ochr. Ppoż. pod numerem tel. 58 349 39 39.

 

 

Ramowy plan szkolenia

CZAS

TEMAT ZAJĘĆ

08:00-08:10

Rozpoczęcie seminarium

08:10-09:00

Obowiązki użytkownika źródła pola elektromagnetycznego i przestrzeni pracy związane z ochroną pracujących i osób potencjalnie narażonych przed zagrożeniami elektromagnetycznymi – wymagania rozporządzeń MRPiPS
[DzU 2016, poz. 950 i 952]

09:10-10:00

Praktyczny poradnik nt. nowych wymagań prawa pracy dotyczących zagrożeń elektromagnetycznych (wprowadzonych w 2016 r.) oraz ich praktycznego stosowanie w przedsiębiorstwach – struktura poradnika, nowe wymagania prawa pracy, praktyczne stosowanie wymagań prawa pracy, dyskusja nt. struktury i treści poradnika

10:10-11:00

Zasady rozpoznania źródeł pola elektromagnetycznego oraz bezpośrednich i pośrednich zagrożeń elektromagnetycznych w przestrzeni pracy w placówkach medycznych

11:10-12:00

Zasady dokumentowania wyników rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych oraz stosowania środków ochronnych, z uwzględnieniem pracowników szczególnie chronionych

12:10-13:00

Ćwiczenia dotyczące aktualizowania oceny zagrożeń elektromagnetycznych i ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w placówkach medycznych, zgodnie z nowymi wymaganiami prawa pracy

13:10-13:10

Ankieta roboczej wersji poradnika

Zakończenie seminarium