Przypominamy, iż w związku z wejściem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do tzw. sieci szpitali nasza placówka nie prowadzi nocnej i świątecznej opieki chorych.

 

Najbliższe miejsca udzielenia świadczeń w tym zakresie to:

COPERNICUS Podmiot Leczniczy, al. Jana Pawła II 50, Gdańsk

COPERNICUS Podmiot Leczniczy, ul. Powstańców Warszawskich 1/2, Gdańsk

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego, 7 Szpital Marynarki Wojennej ul. Polanki 117, Gdańsk

Przychodnia Rodzinna MEDICA PLUS, ul. Stanisława Lema 21, Gdańsk

Nadmorskie Centrum Medyczne, ul. Świętokrzyska 4, Gdańsk

 

Wymienione placówki świadczące nocną i świąteczną opiekę dla chorych gwarantują priorytetową obsługę pacjentów zgodnie z reformą systemu ochrony zdrowia

od dnia 1 października 2017 roku.

 

Kliniczny Oddział Ratunkowy działający w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym udziela pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia (np. zawały i udary), natomiast w ramach jedynego w województwie pomorskim Centrum Urazowego, działającego w strukturach KOR, pomoc uzyskają pacjenci z urazami wielonarządowymi (poważne wypadki komunikacyjne i inne zdarzenia losowe) .

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego.

 

Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, Pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

 

http://www.nfz-gdansk.pl/aktualnosci/dla-pacjenta/informacje-o-placowkach-realizujacych-swiadczenia/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna,6018