W dniu 12 maja 2016 roku odbyła się w Centrum Medycyny Inwazyjnej konferencja pt.: "Bezpieczny Szpital Przyszłości" organizowana przez IDEA Trade.


W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szpitali, przedstawiciele urzędów administracji województwa pomorskiego, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz firm obecnych na rynku healthcare.


Konferencja była okazją aby przedstawić i omówić sposoby na ograniczanie zdarzeń niepożądanych w szpitalach w obszarze zakażeń, błędów zabiegowych i farmakoterapii; praktyczne aspekty pozyskiwania i prowadzenia przez szpitale badań klinicznych; zarządzanie ryzykiem i podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych oraz finansowanie podmiotów leczniczych.


Było to drugie spotkanie regionalne, pierwsze odbyło się w Warszawie, następne będą w Krakowie      i w Poznaniu. Wnioski z konferencji będą opublikowane w dodatku do "Rzeczpospolitej" oraz zostaną przedstawione na gali Rankingu Szpitali, która odbędzie się w październiku br. w Warszawie.

DSC 0799 s DSC 0800 s DSC 0801 s
DSC 0802 s DSC 0873 s