Uprzejmie informujemy, że od kwietnia br. rozpoczęła działalność zintegrowana Poradnia Nowotworów Piersi. Do czasu stworzenia odpowiednich ram prawnych kompleksowej opieki nad chorymi na raka piersi poradnia będzie funkcjonować na bazie Poradni Onkologicznej i Poradni Chirurgii Onkologicznej.

Będzie się zajmować diagnostyką i koordynacją leczenia nowotworów piersi. Będzie przeznaczona dla pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu piersi w każdym stadium. Diagnostyką i leczeniem raka piersi będzie się zajmował zespół specjalistów z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Naszym celem jest skrócenie i uproszczenie procesu diagnostyki i kwalifikacji do leczenia poprzez stworzenie możliwości wspólnego konsultowania zgłaszających się chorych przez specjalistów chirurgii onkologicznej, radioterapii i onkologii klinicznej oraz ujednolicenie i skrócenie procesu
diagnostycznego.

Poradnia będzie czynna w środy w godz. 14.00-17.00; będzie się mieścić w CMI na III piętrze.