Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłasza pisemny konkurs ofert na:

a) świadczenie usług taxi dla Zamawiającego,

b) odpłatną dzierżawę czterech miejsc postojowych dla postoju taksówek o łącznej powierzchni 40 m2 - dwa przy ul. Smoluchowskiego 17 i dwa przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Wynik konkursu >>

 

„Szczegółowe warunki konkursu ofert” dostępne są na stronie internetowej www.uck.gda.pl.

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela p. Alina Koszewska pod nr tel. 58 349 29 66 ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek nr 9, pokój nr 103.

Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80- 952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, w terminie do dnia 30.03.2016r. godz. 10.00.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części bez podania przyczyny,

- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu.

 

Pobierz pliki >>